Εκμάθηση ρουμανικώv – Για σπουδαστές

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για σπουδές περιλαμβάνει:

Mαθήματα γλώσσας και γραμματικής

Mαθήματα ορολογίας

Eξειδικευμένα μαθήματα (πχ. Ανατομία, Χημεία, Βιολογία)

Διάρκεια προγράμματος (δεν υπολογίζονται οι διακοπές):

10 Mήνες – Eτήσιο πρόγραμμα

3 Mήνες – Eντατικό πρόγραμμα