Το πρόγραμμα προετοιμασίας για την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας έχει 3 επίπεδα:

  •  Bασικής γνώσης (Α1 + Α2)
  •  Καλής γνώσης (Β1 + Β2)
  •  Άριστης γνώσης (Γ1 + Γ2)