Εκμάθηση ρουμανικώv

Το πρόγραμμα εκμάθησης ρουμανικών το οποίο πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος εξαρτάται από τον σκοπό του. Αν πρόκειται για σπουδές, ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει, πέρα από ένα καλό επίπεδο γλώσσας, και γνώσεις ορολογίας που αφορούν την κάθε επιστήμη διότι οι εξετάσεις εισαγωγής, οι οποίες είναι και γραπτές και προφορικές, αποσκοπούν στην αξιολόγησης και τέτοιου τύπου γνώσεων.

Αντιθέτως, η απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, νομιμοποιώντας τη γνώση της γλώσσας ως επαγγελματικό προσόν, στηρίζεται σε ένα σύστημα αξιολόγησης που ελέγχει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο.