Απαραίτητη προυπόθεση οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι διεθνώς αναγνωρισμένων πτυχίων αγγλικής γλώσσας.
Σε κάποιες σχολές απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις.
Η μακρόχρονη εμπειρία μας και γνώση εγγυώνται 100% επιτυχία στην εισαγωγή και εγγραφή στην επιλεγμένη σχολή και πανεπιστήμιο.