Εκπαιδευτικό Σύστημα:

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Ρουμανία είναι δημόσια ή ιδιωτική και οι φορείς της είναι τα Πανεπιστήμια, οι Ακαδημίες και τα Πανεπιστημιακά Κολέγια.

Το ρουμάνικο σύστημα ανώτατης παιδείας αποτελείται από πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές (Master, διδακτορικό, ειδίκευση). Οι ανώτατες πτυχιακές σπουδές διαρκούν από τρία έως έξι χρόνια, και οι μεταπτυχιακές από ένα έως επτά έτη. Αρμόδια κρατική αρχή είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, Νεολαίας και Αθλητισμού (MECTS), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (www.edu.ro).

Το Ακαδημαϊκό έτος διαρκεί 30 εβδομάδες. Αρχίζει στις 1 Οκτωβρίου και τελειώνει 8 Ιουλίου, όπου έχουν ολοκληρωθεί όλες οι κανονικές και επαναληπτικές εξετάσεις. Τα μαθήματα διακόπτονται για διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Το Ακαδημαϊκό έτος είναι χωρισμένο σε δύο τετράμηνα των 15 εβδομάδων. Κάθε τετράμηνο ακολουθείται από μια εξεταστική περίοδο(χειμερινή εξεταστική : Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και θερινή εξεταστική : Ιουνίου-Ιουλίου αντίστοιχα για το κάθε τετράμηνο).
Από το Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 έγιναν αλλαγές στα δίδακτρα των πανεπιστημίων της Ρουμανίας και στο σύστημα εισαγωγής των Ευρωπαίων φοιτητών.
Μετά την είσοδο της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων παίρνουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (χωρίς να περάσουν από την διαδικασία του ΔΟΑΤΑΠ).
Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

Εξασφάλιση εγγραφής ή μεταγραφής σε όλα τα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας και σε όλες τις ειδικότητες, Μεταπτυχιακά & Διδακτορικά

Τμήματα Αγγλόφωνα & Ρουμανόφωνα.

Ειδική προετοιμασία για άμεση εγγυημένη εισαγωγή και εγγραφή

Έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές

Διεκπαιρέωση δικαιολογητικών εγγραφής & αποφοίτησης

Συνοδεία και μέριμνα για την εγκατάσταση των πρωτοετών φοιτητών και συμβουλευτική υποστήριξη, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Σπουδές σε αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστήμια και με 100% επιτυχία στα 35 χρόνια του φροντιστηρίου μας.

Τμήματα ολιγομελή.

ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΡΑ – στα κρατικά ή ιδιωτικά αναγνωρισμένα ιδρύματα. Τα δίδακτρα διαφέρουν και κυμαίνονται για τις ιατρικές σχολές από 5.000 έως 6.000 ευρώ ενώ για τις υπόλοιπες σχολές από 600 έως 1000 ευρώ.
Για την εγγραφή στο πρώτο έτος απαιτούνται εξετάσεις στη γλώσσα και στη ορολογία για κάθε ειδικότητα. Κάποιες σχολές προσφέρουν προγράμματα στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα, όπου επίσης απαιτούνται παρόμοιες εξετάσεις στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΧΩΡΙΣ ή ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ – στα κρατικά πανεπιστήμια.
Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα και συνεπώς οι Έλληνες μπορούν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις μαζί με τους Ρουμάνους για την διεκδίκηση χωρίς ή με ελάχιστα δίδακτρα θέσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι η κατοχή πτυχίου επιπέδου Β2 στη ρουμανική γλώσσα.