• Απολυτήριο Λυκείου (Πρωτότυπο)
  • Αναλυτική βαθμολογία Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου
  • Βεβαίωση πρόσβασης (Γενικός βαθμός Πανελλαδικών εξετάσεων)
  • Πιστοποιητικό Γεννήσεως
  • Πιστοποιητικό Υγείας
  • Φωτογραφίες
  • Διαβατήριο