ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ

Προγράμματα εκμάθησης της ρουμανικής γλώσσας για επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2. Προγράμματα ειδικής ορολογίας για υποψήφιους φοιτητές και επαγγελματίες. Ταχύρρυθμα …

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ προγράμματα ρουμανικής αγγλικής ορολογίας

Εξειδικευμένη  προετοιμασία. Προγράμματα ρουμανικής γλώσσας και ορολογίας για κάθε πανεπιστημιακή σχολή. Αγγλική εξειδικευμένη ορολογία για ιατρική, φαρμακευτική και οδοντιατρική. Επιτυχημένη …