ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Συμβουλευτική Ψυχολογική Υποστήριξη

Συμβουλευτική για την επιλογή κατάλληλης σχολής. Χρήση ψυχομετρικών τεστ για επαγγελματικό προσανατολισμό. Επιστημονική καθοδήγηση για εθελοντική προσφορά. Προσαρμοσμένα προγράμματα στις …

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ προγράμματα ρουμανικής αγγλικής ορολογίας

Εξειδικευμένη  προετοιμασία. Προγράμματα ρουμανικής γλώσσας και ορολογίας για κάθε πανεπιστημιακή σχολή. Αγγλική εξειδικευμένη ορολογία για ιατρική, φαρμακευτική και οδοντιατρική. Επιτυχημένη …