Η προετοιμασία στο Κ.Ξ.Γ. Ν. Παπαστεργιου, δημιουργεί τις βάσεις για μια σωστή εκμάθηση της ρουμανικής γλώσσας. Για μια σωστή επιλογή …