Η προετοιμασία στο Κ.Ξ.Γ. Ν. Παπαστεργιου, δημιουργεί τις βάσεις για μια σωστή εκμάθηση της ρουμανικής γλώσσας.

Για μια σωστή επιλογή του κατάλληλου Πανεπιστήμιου.

Για μια σωστή προετοιμασία στο αντίστοιχο αντικείμενο σπουδών.